Jeg har god erfaring med flis og er oppdatert på dagens krav og forskrifter.

I dag er fliser på baderom nærmest en selvfølge, og dette gjør at det har oppstått et klart behov for økt kunnskap om materialer, konstruksjonsløsninger og leggeteknikk.

Viken Mesterbygg AS har god erfaring med fliser og hjelper deg med å finne den beste løsningen til ditt prosjekt.

Jeg planlegger og sørger for at alle involverte håndverkere kommer inn til riktig tid og utfører jobben med høy fagmessig kvalitet.